Xí nghiệp xây lắp – Công ty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu

.