Xí nghiệp lắp đặt & Kiểm định đồng hồ – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông

.