Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang)

.