Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi)

.