Trung tâm Khuyến công, tư vấn và Tiết kiệm năng lượng – Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

.