Công ty CP Kiểm định, Hiệu chuẩn máy và thiết bị Việt Nam

.