Công ty CP Kiểm định, Hiệu chuẩn Đo lường Sài Gòn

.