Công ty CP Dịch vụ gia công và Thử nghiệm Vũng Tàu

.