Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam – Trung tâm Cấp cứu mỏ Vinacomin

.