Chi nhánh Kiểm định đồng hồ nước – Công ty CP Cấp nước Quảng Bình

.