Chi nhánh Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh – Trung tâm Dịch vụ và Kiểm định Đồng hồ nước

.