Chi nhánh Công ty Cổ phần Nước sạch Số 2 Hà Nội – Trung tâm Kiểm định Sửa chữa Đồng hồ đo nước

.