Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh – Trung tâm Dịch vụ và Kiểm định đồng hồ nước