Giới thiệu Bản đồ số hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng
     Bản đồ số hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng (iSTAMEQ map) kết hợp sử dụng nền tảng bản đồ của Google và dữ liệu trong hệ thống các tổ chức, đơn vị hoạt động trong ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng để gợi ý cho người dân, doanh nghiệp có thể truy cập, tra cứu, tìm kiếm thông tin, chỉ dẫn tới các tổ chức thực hiện các dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực tuyến uy tín, tiện lợi với nhiều lợi ích gia tăng cho người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp sử dụng Bản đồ số trên các thiết bị điện tử thông minh như máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng và các loại điện thoại di động thông minh tại địa chỉ http://map.tcvn.gov.vn.
      Bản đồ số hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng là một trong những ứng dụng mới được Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Tổng cục phát triển. Trong thời gian tới người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận các ứng dụng khác được tích hợp, định vị trên Bản đồ số này, đồng thời nhằm khuyến khích người dùng tham gia và được đánh giá xếp hạng uy tín của tổ chức góp phần giúp ích người dân và doanh nghiệp lựa chọn được tổ chức dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng ủy tín, chất lượng./.BCĐ CĐS